Kontraktní logistika


Obsahuje správu zdrojů společnosti třetí strany. Logistické společnosti zabývající se na bázi smluvního vztahu činnostmi, jako je navrhování a plánování dodavatelských řetězců, navrhování zařízení, skladování, přeprava a distribuce zboží, zpracování objednávek a inkasních plateb, správa inventáře a dokonce dílčích výrobních aktivit, které touto formou přeměňují na komplexní službu s předem vydefinovanými parametry odměňování.

Created with

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek